Budowa domu systemem gospodarczym

Budowa domu systemem gospodarczym polega na samodzielnym wykonywaniu prostych prac budowlanych, wyszukiwaniu i zatrudnianiu mniejszych ekip podwykonawców oraz zakupie niezbędnych materiałów budowlanych co pozwala na zmniejszenie kosztów finansowych. Ułatwieniem takiego sposobu realizacji inwestycji jest zakup gotowego projektu wraz z kosztorysem budowy, w którym przedstawiona jest kolejność wykonania prac budowlanych.

Zalety budowy domu systemem gospodarczym:

 • Tańszy koszt inwestycji o 10-20% w stosunku do budowy domu zleconej firmie budowlanej
 • Zminimalizowanie kosztów inwestycji związanych z robocizną
 • Oszczędności związane z zakupem materiałów budowlanych
 • Częsta kontrola inwestycji
 • Dostosowanie tempa budowy do możliwości finansowych Inwestora

Wady budowy domu systemem gospodarczym:

 • Czasochłonność
 • Większa odpowiedzialność
 • Brak gwarancji na wykonane przez siebie prace
 • Trudności w egzekwowaniu gwarancji na prace wykonane przez podwykonawców
 • Możliwy dłuższy czas budowy domu (około 2 lata)
 • Im dłuższy czas realizacji budowy tym wyższe koszty

Wymagania dotyczące budowy domu systemem gospodarczym:

 • Podstawowa znajomość wiedzy technicznej związanej z budownictwem oraz procedurami administracyjnymi
 • Zatrudnienie kierownika budowy

Porady dotyczące budowy domu systemem gospodarczym:

 • Jeżeli nie zakupiliśmy gotowego projektu domu wraz z kosztorysem warto zaopatrzyć się w ten dokument, dzięki któremu uda się właściwie zaplanować i kontrolować wydatki oraz zaplanować wymagany czas na wykonanie prac budowlanych
 • Prace budowlane bardziej skomplikowane zlecić odpowiednio wykwalifikowanemu fachowcy
 • Za kolejność, poprawność i terminowość wykonania prac budowlanych odpowiada kierownik budowy
 • Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Najlepszym okresem na rozpoczęcie robót jest wiosna lub początek lata tak aby przed nastaniem zimy doprowadzić budynek do stanu surowego zamkniętego