Budowa domu zlecona firmie budowlanej

Bardziej komfortowa i mniej czasochłonna jest realizacja budowy systemem zleconym firmie budowlanej. W tym przypadku inwestor powierza budowę specjalnej firmie, która wykonuje wszystkie prace budowlane. Zadaniem inwestora jest podpisanie umowy i wypłacanie ustalonego wynagrodzenia. Budowa domu od podstaw systemem zleconym jest szczególnie korzystna dla osób, które korzystają z kredytu hipotecznego i muszą stosować się do terminów zawartych w umowie z bankiem.

Zalety budowy domu zleconej firmie budowlanej:

 • Krótszy czas budowy domu niż metodą gospodarczą
 • Oszczędności czasu związana z organizacją i kontrolą budowy
 • Mniejsza odpowiedzialność
 • Gwarancja na wykonane przez firmę budowlaną prace oraz zlecone podwykonawcy
 • Łatwiejsze uzyskanie kredytu hipotecznego
 • Terminowość
 • Wykonawca ponosi koszty związane z opóźnieniami wynikającymi z jego strony

Wady budowy domu zleconej firmie budowlanej:

 • Większy koszt inwestycji o 10-20% w stosunku do budowy domu metodą gospodarczą (robocizna, zakup materiału budowlanego przez wykonawce)
 • Niemile widziane dostosowanie tempa budowy do możliwości finansowych Inwestora (im dłuższy czas realizacji budowy tym wyższe koszty)
 • Zwiększenie kosztów związanych z wyborem nierzetelnej firmy budowlanej

Wymagania dotyczące budowy domu zleconej firmie budowlanej:

 • Zatrudnienie kierownika budowy

Porady dotyczące budowy domu zleconej firmie budowlanej:

 • Zanim inwestor podejmie decyzję o wyborze firmy wykonawczej, powinien sprawdzić jej wiarygodność i referencje oraz porównać ofertę cenową z konkurencją
 • Koniecznie sprawdzić czy wybrana przez nas firma może budować z danego materiału, z którego będziemy wznosić dom, czy zatrudniani przez nią pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, czy działa legalnie (świadczy wpis do rejestru handlowego, prowadzony przez sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby)
 • Koniecznie sprawdzić czy wykonawca posiada odpowiedni sprzęt i narzędzia, od czego będzie zależeć szybkość i solidność wykonywania prac
 • Koniecznie zawrzeć odpowiednio sformowaną umowę z wykonawcą przygotowaną przez prawnika
 • Jeżeli nie zakupiliśmy gotowego projektu domu wraz z kosztorysem warto zaopatrzyć się w ten dokument, dzięki któremu firma budowlana wyceni prace oraz będzie można na tej podstawie sporządzić właściwą umowę
 • Za kolejność, poprawność i terminowość wykonania prac budowlanych odpowiada kierownik budowy
 • Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego lub prawnika