Czy można wybudować dom na działce rolnej?

Działka rolna zwykle jest położona w malowniczych i spokojnych okolicach oraz jest tańsza niż działka budowlana. Dlatego też chętnie jest wybierana jako atrakcyjne miejsce na budowę domu lub jako inwestycja w ziemię, którą kiedyś będzie można sprzedać z zyskiem. Zakup działki rolnej powinien zostać szczegółowo rozważony pod kątem prawnym oraz technicznym (rodzaj gruntu) albowiem może się okazać, iż budowa domu w wymarzonej okolicy jest poważnie utrudniona, kosztowna bądź wręcz niemożliwa. Decyzja o budowie domu na działce rolnej wiąże się z dodatkowymi formalnościami i opłatami, co oznacza, że nie zawsze zakup działki rolnej zamiast budowlanej będzie znaczną oszczędnością.

Jak wybudować dom na działce rolnej:

1. Status Rolnika: ma prawną możliwość budowy domu na działce rolnej. Zgodnie z polskim prawem Rolnikiem jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Przy tym samo posiadanie lub własność gospodarstwa rolnego nie są uznawane za jego prowadzenie, jeżeli nie wiąże się z nimi wykonywanie działalności rolniczej

2. Siedlisko: zakup działki rolnej wraz z domem od poprzedniego właściciela. Inwestor nie musi prowadzić działalności rolniczej i może przeprowadzić remont czy przebudowę budynku. W przypadku chęci wybudowania nowego domu należy dokonać odrolnienia działki

3. Odrolnienie gruntu: Procedura odrolnienia nie jest łatwa i trzeba liczyć się z poniesionym czasem i kosztem. Teren musi spełniać określone warunki formalne, m. in. musi mieć dostęp do drogi czy właściwe sąsiedztwo. Jeśli właściciele przylegających działek prowadzą gospodarstwa rolne, odrolnienie terenu może się okazać niemożliwe. Wysokość poszczególnych opłat wyliczana jest indywidualnie. Koszt odrolnienia zależny jest od klasy gruntu i wielkości działki. Opłaty roczne stanowią 10% należności, która wyrażona jest w tonach ziarna żyta za każdy wyłączony z produkcji rolnej hektar. Opłatę roczną uiszcza się zwykle przez pierwszych 10 lat. Nie ponosi się opłaty za odrolnienie jeżeli grunt jest niskiej jakości (IV-VI)