Definicje map geodezyjnych

Mapa zasadnicza – wskazuje granice i media, jakie się znajdują na konkretnej działce. Służy do celów informacyjnych ze względu na rzadką aktualizację i możliwy brak informacji o aktualnej zabudowie. Czasem jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Do pozyskania w Wydziale Geodezji i Kartografii adekwatnym do terenu inwestycji.

Mapa do celów projektowych – wymagana jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Wykorzystywana także na etapie projektowania przyłączy do budynku. Niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonywana przez geodetę poprzez uaktualnienie mapy zasadniczej. Jej ważność trwa określony czas.

Mapa inwentaryzacyjna – wykonywana po zakończeniu budowy lub jej etapów. Potrzebna aby zgłosić dom do użytkowania. Mapy inwentaryzacyjne domu i ogrodzenia posesji oraz wszystkich przyłączy wykonuje się osobno.

Mapa geodezyjna multimedialna – zamieszczona on-line na stronie geoportal.gov.pl. Wykorzystywana przy braku innych map dotyczących konkretnego terenu.

 

Czas oczekiwania uzyskania map geodezyjnych:

  • mapa zasadnicza, informacyjna- od ręki
  • mapa do celów projektowych- do 4 tygodni
  • mapy multimedialne- dostępne na www.geoportal.gov.pl

 

Szacunkowe koszty uzyskania map geodezyjnych:

  • mapa zasadnicza, informacyjna- 50 zł
  • mapa do celów projektowych- od 500 do 1000 zł
  • mapa inwentaryzacyjna- 400 zł