Dom na wąską działkę

Kiedy dysponujemy wąską działką wybór odpowiedniego projektu jest bardzo ważny. Do wąskiej działki bardzo trudno jest dopasować gotowy projekt katalogowy, gdyż musimy uwzględnić:

  • Wymagane odległości od granicy działki
  • Postanowienia zawarte w WZ lub MPZP
  • Ograniczony dostęp do światła- możliwość przesłaniania, zacieniania pomiędzy sąsiednimi budynkami
  • Zachowanie minimalnej odległości od sąsiedniego budynku pod względem spełnienia przepisów przeciwpożarowych

Pewnymi udogodnieniami dla niewielkich inwestycji są wytyczne zawarte w § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

1. Sytuowanie budynku dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się:

1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,

2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej

Charakterystyka projektu domu na wąską działkę:

  • Projekty mieszczą się na planie wydłużonego prostokąta
  • 2 kondygnacje użytkowe: parteru i użytkowego poddasza, które ma wysoką ściankę kolankową, aby maksymalnie powiększyć powierzchnię użytkową
  • Kalenica budynku skierowana prostopadle do wjazdu
  • Usytuowanie garażu/ wiaty przed lub za budynkiem
  • Elewacja frontowa znacznie węższa od elewacji bocznych
  • Dom parterowy da się wybudować jedynie w przypadku, gdy działka jest wystarczająco długa