Dotacje unijne do odnawialnych źródeł energii (OZE)

PROSUMENT jest programem wspierającym finansowo Odnawialne Źródła Energii (OZE). Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 000 zł – 450 000 zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki/kredytu preferencyjnego wynosi 1% i maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem czyni 15 lat. Nie będzie możliwe uzyskać dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych. Dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • Energii elektrycznej
 • Ciepła i energii elektryczne

dla potrzeb domów mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

O dofinansowanie mogą się starać:

 • Osoby fizyczne
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

Finansowane będą instalacje do produkcji ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące:

 • Panele fotowoltaiczne
 • Małe elektrownie wiatrowe
 • Układy mikrokogeneracyjne w tym mikrobiogazownie o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW
 • Pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW
 • Źródła ciepła opalane biomasą

Wytyczne dofinansowania 2014-2015

1. Finansowane będą:

 • Systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW
 • Małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW
 • Układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW
  Kwota dotacji: 40% kosztów inwestycji
  60% należy dofinansować pożyczką/kredytem preferencyjnym lub innym źródłem finansowania

2. Finansowane będą:

 • Źródła ciepła opalanych biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW
 • Pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW
 • Kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW
  Kwota dotacji: 20% kosztów inwestycji
  80% należy dofinansować pożyczką/kredytem preferencyjnym lub innym źródłem finansowania

Wytyczne dofinansowania po 2015

 1. Finansowane będą:
 • Systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW
 • Małych elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW
 • Układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW
  Kwota dotacji: 30% kosztów inwestycji
  70% należy dofinansować pożyczką/kredytem preferencyjnym lub innym źródłem finansowania

2. Finansowane będą:

 • Źródła ciepła opalanych biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW
 • Pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW
 • Kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW
  Kwota dotacji: 15% kosztów inwestycji
  85% należy dofinansować pożyczką/kredytem preferencyjnym lub innym źródłem finansowania

Warunki do spełnienia w celu otrzymania dofinansowania PROSUMENT:

 • Projekt przygotowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi zawierający parametry techniczne instalacji zawierający informacje dotyczące spodziewanego efektu ekologicznego
 • Moduły fotowoltaiczne lub mała elektrownia wiatrowa posiadające certyfikat zgodności z odpowiednimi normami technicznymi
 • Licznik, umożliwiający gromadzenie i prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu do przesyłania danych
 • Fabrycznie nowe urządzenia posiadające 5 lat gwarancji
 • Posiadanie przez wykonawce instalacji odpowiednich uprawnień
 • Minimum 3 letnia rękojmia na prace instalacyjne wykonawcy

Program będzie wdrażany:

 • Za pośrednictwem banku
 • Za pośrednictwem WFOŚiGW
 • Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków