Energia fotowoltaiczna- panele fotowoltaiczne

Energia fotowoltaiczna powstaje w wyniku przetwarzania promieni słonecznych na energię elektryczną. W ten sposób ogniwa fotowoltaiczne zasilają w energie elektryczną urządzenia naszego domu.

Fotowoltaika jest rozwiązaniem ekologicznym jednak jest też najdroższą technologią uzyskiwania energii elektrycznej w porównaniu z pozostałymi odnawialnymi źródłami energii ze względu na długotrwały zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych. Wykorzystując ogniwa PV do celów energetycznych, należy ponieść koszt związane z zakupem baterii akumulatorów i układów sterowania. W panelach uzyskujemy prąd stały, a większość domowych urządzeń zasilana jest prądem przemiennym dlatego trzeba go przetworzyć, co wymaga zakupu dodatkowego urządzenia jakim jest falownik.

Magazynowanie energii elektrycznej w akumulatorach jest kosztowne i niepraktyczne, dlatego najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do siec.
Dużą również zachętą do zainwestowania w przydomową energię fotowoltaiczną są dotacje ze środków unijnych oraz oferta programu SAMOSPŁACAJĄCY SIĘ DOM