Formalności i koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego

Niezbędne dokumenty i koszty w celu uzyskania pozwolenia na budowę domu:

 1. Wypis + wyrys z Miejscowe Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
  Koszt: około 50 zł
 2. Wypis+wyrys z rejestru gruntów docelowej działki (pełny) oraz sąsiednich (skrócony)
  Koszt: około 100 zł
 3. WZ (Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu) wymagana dla terenów, na których nie obowiązuje MPZP
  Koszt: bezpłatnie
 4. Warunki przyłączenia do sieci (woda, kanalizacja, gaz, prąd)
  Koszt: bezpłatnie
 5. Kopia aktu notarialnego i wypis z księgi wieczystej
  Koszt: 30 zł
 6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Koszt: bezpłatnie
 7. Odrolnienie w przypadku działki klasy innej niż budowlana
 8. Mapa zasadnicza (geodezja)
  Koszt: około 50 zł
 9. Mapa do celów projektowych- do zlecenia geodecie
  Koszt: 800-1200 zł
 10. Badania gruntowe- do zlecenia geologowi
  Koszt: 800-1200 zł
 11. Dojazd, zjazd, dojście do działki
  Koszt: 500-1000 zł (projekt zjazdu)
 12. Pozwolenie na wycinkę istniejących kolidujących drzew
 13. Projekt Zagospodarowania Terenu (część opisowa i rysunkowa)
  Koszt: około 1500 zł
 14. Projekt przyłączy do sieci wodno- kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej
  Koszt: około 400 zł od przyłącza
 15. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami (opinie, pozwolenia, uzgodnienia)
  Koszt: 1500- 7000 zł
 16. Pozytywna opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (Uzgodnienie ZUDP)