Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków to bardzo potrzebny dokument przy wielu postępowaniach sadowych i administracyjnych. O wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków mogą ubiegać się właściciele nieruchomości lub osoby upoważnione przez właściciela, osoby mające interes prawny, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

Aby uzyskać wypis z rejestru gruntów dla działki i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Gminy właściwego dla obszaru, na którego terenie leży działka.

We wniosku należy podać:

  • Dane osobowe
  • Numer ewidencyjny działki
  • Numer karty mapy oraz numer obrębu

Dane te znajdziemy w księdze wieczystej lub w akcie notarialnym. Jeżeli nie posiadamy tych dokumentów, dane znajdziemy w dziale starostwa prowadzącego ewidencję.

We wniosku musimy uzasadnić do czego potrzebny nam jest wypis i wyrys. Może to być np. zawarcie aktu notarialnego przy umowie sprzedaży, zakupu czy darowizny działki, założenie księgi wieczystej czy postępowanie sądowe.

Wraz ze składanym wnioskiem należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wypis i wyrys może być bardzo pomocny dla potencjalnego projektanta adaptującego projekt domu, który powinien doradzić przy wyborze właściwego gotowego projektu domu.