Procedury urzędowe związane z budową domu jednorodzinnego

Inwestor ma możliwość wyboru dwóch dróg w celu realizacji budowy i robót budowlanych związanych z budową domu mieszkalnego jednorodzinnego:

1. Wymagane pozwolenie na budowę:

 • Budowa wolno stojącego domu jednorodzinnego gdy jego obszar oddziaływania nie mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany
 • Budowa domu jednorodzinnego szeregowego lub bliźniaka
 • Budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • Budowa całorocznego budynku letniskowego lub domu letniskowego przeznaczonego do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • Budowa wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2
 • Budowa przydomowego basenu lub oczka wodnego o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2
 • Budowa basenu lub oczka wodnego poza terenem zabudowanej działki
 • Remont lub przebudowa obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub usytuowanego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

2. Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę:

 • Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wolno stojącego domu jednorodzinnego gdy jego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany
 • Budowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego, garażu, altany oraz przydomowego ganku i ogrodu zimowego, których powierzchnia zabudowy ma nie więcej niż 35 m2 (łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki)
 • Budowa wolno stojącego budynku parterowego rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki)
 • Budowa wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 sytuowanej na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny (łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki)
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę
 • Budowa szamba o pojemności do 10 m3
 • Budowa kortu tenisowego, bieżni służącej rekreacji
 • Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej, powiatowej, gminnej oraz zatoki parkingowej na tych drogach
 • Budowa tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu
 • Budowa przydomowego basenu lub oczka wodnego o powierzchni zabudowy do 50 m2
 • Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonego do zasilania instalacji gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 • Przebudowa ww. obiektów
 • Docieplenie budynku o wysokości powyżej 12 m (nie wyższy niż 25 m)
 • Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym
 • Budowa ogrodzeń wyższych niż 2,2 m