Projekty domów energooszczędnych

Współczesny dom powinien być tak zaprojektowany aby był przyjazny zarówno dla swoich mieszkańców jak i dla otaczającego go środowiska naturalnego. Właściwym rozwiązaniem jest budynek energooszczędny czyli taki, który wyróżnia się małym zużyciem energii.

W polskim ustawodawstwie nie używa się pojęcia budynek energooszczędny. Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustalają maksymalne ilości energii, który może zużywać nowy lub modernizowany dom.

W związku z nowelizacją dyrektywy unijnej EPBD (The Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EC) dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, rozwiązania energooszczędne w budownictwie niedługo będą wymagane.

Aby projekt domu energooszczędnego spełniał wymogi energooszczędności musi spełnić warunki stawiane przez Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli:

Minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2×K)]

Element 2013 2014 2017 2021 Zmiana
Ściany zewnętrzne 0,30 0,25 0,23 0,20 33 %
Dachy 0,25 0,20 0,18 0,15 40 %
Podłogi na gruncie 0,45 0,30 0,30 0,30 33 %
Okna 1,7 1,3 1,1 0,9 48 %
Okna połaciowe 1,7 1,5 1,3 1,1 36 %
Drzwi i bramy 2,6 1,7 1,5 1,3 50 %

Maksymalne wartości wskaźnika EPH+w [kWh/(m2×rok)]

RODZAJ BUDYNKU 2014 2017 2021
Budynki mieszkalne jednorodzinne 120 95 70

Charakterystyka domu energooszczędnego:

  • Zwarta bryła budynku
  • Odpowiednie usytuowanie na działce
  • Brak mostków termicznych
  • Bardzo dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne
  • Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła
  • Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
  • Zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego: kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła
  • Możliwość wykorzystywania ciepła z energii słonecznej
  • Zastosowanie energooszczędnych urządzeń (AGD, baterie łazienkowe, spłuczki, itp.)