Projekty domów pasywnych

Dom pasywny jest domem skrajnie energooszczędnym. Standard tego domu został ustalony przez Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt. Jednym z kryteriów domu pasywnego jest zużycie energii do ogrzewania budynku nie większej jak 15 kWh/m2 energii pierwotnej rocznie.
W polskim ustawodawstwie nie używa się pojęcia budynku pasywnego. Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustalają maksymalne ilości energii, który może zużywać nowy lub modernizowany dom.

Wielkość zużycia energii odniesione do m2 powierzchni mieszkalnej domu pasywnego:

1.  Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania ≤ 15 kWh/(m²×rok)
2.  Maksymalne zapotrzebowanie na moc do ogrzewania ≤ 10 W/m²
3.  Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne ≤ 0,15 W/(m²×K)
4.  Współczynnik przenikania ciepła przez okna, przy współczynniku przepuszczalności energii słonecznej ≤ 0,8 W/(m²×K)
≥ 50…60%
5.  Szczelność budynku n50 ≤ 0,6 l/h
6.  Sprawność rekuperatora przy poborze energii elektrycznej ≥ 70%
0,45 Wh/m³
7.  Zużycie energii pierwotnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych domu ≤ 120 kWh/(m²×rok)

Charakterystyka domu pasywnego:

  • Zwarta bryła budynku
  • Odpowiednie usytuowanie na działce
  • Brak mostków termicznych
  • Bardzo dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne
  • Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła
  • Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
  • Zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego: kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła
  • Możliwość wykorzystywania ciepła z energii słonecznej
  • Zastosowanie energooszczędnych urządzeń (AGD, baterie łazienkowe, spłuczki, itp.)