Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia

Z dniem 28 czerwca 2015 zaczęła obowiązywać nowelizacja Prawa budowlanego, której celem jest ułatwienie procesu inwestycyjnego związanego z budową domu jednorodzinnego.

Budowa domu nie wymaga już decyzji o wydanie pozwolenia na budowę jeżeli obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki objętej zabudową oraz która nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Możemy wtedy wybrać łatwiejszą i mniej czasochłonną procedurę prawną którą jest zgłoszenie.

Do zgłoszenia budowy domu do urzędu niezbędne są tak jak dotychczas cztery egzemplarze projektu budowlanego w którym powinna zostać zawarta informacja dotycząca obszaru oddziaływania projektu. Zniesiono wymóg uzyskania oświadczeń odpowiednich instytucji o zapewnieniu przyłączy do działki powodując skrócenie czasu procedury administracyjnej.

Od momentu złożenia zgłoszenia urząd ma 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu lub uzupełnień. Jeżeli tego nie uczyni inwestor może rozpocząć prace budowlane.

Co można wybudować bez pozwolenia (wymagane zgłoszenie):

 • Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wolno stojącego domu jednorodzinnego gdy jego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany
 • Budowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego, garażu, altany oraz przydomowego ganku i ogrodu zimowego, których powierzchnia zabudowy ma nie więcej niż 35 m2 (łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki)
 • Budowa wolno stojącego budynku parterowego rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki)
 • Budowa wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 sytuowanej na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny (łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki)
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę
 • Budowa szamba o pojemności do 10 m3
 • Budowa kortu tenisowego, bieżni służącej rekreacji
 • Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej, powiatowej, gminnej oraz zatoki parkingowej na tych drogach
 • Budowa tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu
 • Budowa przydomowego basenu lub oczka wodnego o powierzchni zabudowy do 50 m2
 • Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonego do zasilania instalacji gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 • Przebudowa ww. obiektów
 • Docieplenie budynku o wysokości powyżej 12 m (nie wyższy niż 25 m)
 • Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym
 • Budowa ogrodzeń wyższych niż 2,2 m