Sposób zamówienia projektu:

 • Www- zakup bezpośredni na stronie m200.pl wypełniając formularz zamówienia
 • Email- zamówienie na adres biuro@m200.pl
 • Telefon- kontakt telefoniczny pod nr +48 574 168 308

Sposób płatności:

 • Karta debetowa/kredytowa (zamówienie na stronie m200.pl)
 • Przelew bankowy na konto
  M200
  ul. Korczaka 10/7 35-114 Rzeszów
  PKO BP S.A.
  35 1020 4391 0000 6402 0015 1126
 • Gotówka- przy odbiorze przesyłki za pobraniem

Realizacja zamówienia:

 • Złożenie zamówienia na stronie m200.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
 • Zamówiony gotowy projekt domu, przed realizacją wysyłki jest potwierdzany telefonicznie przez Konsultanta, który zadzwoni do Państwa na podany w zamówieniu numer telefonu
 • W celu złożenia zamówienia, niezbędne jest podanie danych do jego realizacji:
  • Nazwy projektu gotowego projektu domu
  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  • Ulicy, numeru domu, kodu pocztowego, miejscowości, NIP firmy – jeśli dotyczy
  • Telefon kontaktowy
  • Adres email
  • Adresu wysyłki- jeżeli inny niż dane na fakturze
  • Określenie formy płatności (pobranie / przelew)

Uwagi:

 • Wysyłka projektu domu jest bezpłatna wyłącznie na terenie Polski. W przypadku wysyłki za granicę jej koszt ustalany jest indywidualnie
 • Wysyłka projektu domu za pobraniem realizowana jest po telefonicznej weryfikacji przez Konsultanta
 • Wysyłka projektu domu bez pobrania realizowana jest po telefonicznej weryfikacji przez Konsultanta oraz po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe lub w momencie autoryzacji karty debetowej/ kredytowej
 • Dokumentacja projektowa jaką jest gotowy projekt domu zawiera 4 egzemplarze projektu architektoniczno- budowlanego, realizowana jest od poniedziałku do piątku w terminie 5 dni roboczych
 • Ceny publikowane na stronie m200.pl są podane wraz z podatkiem VAT w złotych polskich
 • Do każdego zamówienia dołączana jest faktura
 • Projekty domów oznaczone jako NOWOŚĆ opracowane są w fazie koncepcji architektonicznej. Termin ich realizacji zostanie podany telefonicznie
 • W przypadku nie otrzymania stosownego potwierdzenia realizacji wysłanego przez Państwa zamówienia w przeciągu 24h, prosimy o kontakt telefoniczny

Gotowy projekt domu zawiera dokumentację projektową w 4 egzemplarzach. Jeden egzemplarz to projekt architektoniczno-budowlany, który składa się z 4 części:

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

 • Opis techniczny
 • Rysunki: przykładowa sytuacja, rzuty kondygnacji, rzut dachu, dwa przekroje, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz 4 elewacje

II. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

 • Opis techniczny
 • Obliczenia statyczne
 • Schematy konstrukcyjne
 • Rysunki: rzut fundamentów, rzut stropów i nadproży, rzut więźby dachowej

III. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

 • Opis techniczny
 • Rysunki: rzuty kondygnacji instalacji wody ciepłej, zimnej i kanalizacji, instalacji c.o, instalacji gazowej

IV. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 • Opis techniczny
 • Rysunki: rzuty kondygnacji instalacji elektrycznej

Uwagi:

 • Zakupiona przez Państwa dokumentacja stanowi część projektu budowlanego, który jest podstawą dokonania zgłoszenia lub do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany składa się z: projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki, który wykonuje osoba adaptująca
 • Opracowany przez nas projekt wymaga przystosowania go przez osobę adaptującą do warunków miejscowych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wymagań decyzji o warunkach zabudowy terenu
 • Każdy gotowy projekt domu posiada kserokopie uprawnień i zaświadczeń potwierdzających przynależność do izb wszystkich projektantów opracowujących dokumentację projektową
 • Na życzenie Kupującego wydajemy bezpłatnie zgodę na zmiany nieistotne w projekcie gotowym. Odpowiedzialnym za ustalenie wielkości dopuszczalnych zmian jest główny projektant domu

Gwarancją oryginalności zakupionego gotowego projektu domu pracowni projektowej M200 jest posiadanie na każdej ze stron projektu:

 • Pieczątki z numerem uprawnień autora projektu
 • Loga firmowego (zielony nadruk M200)
 • Tabelka na rysunkach, która zawiera logo pracowni projektowej M200, imię i nazwisko autora odpowiedniej branży projektowej

Jeżeli nie mają Państwo pewności czy zakupiony projekt domu jest projektem oryginalnym prosimy zadzwonić do naszego działu obsługi, wybierając numer +48 886 28 66 98 lub napisać maila na adres biuro@m200.pl. Sprawdzimy, czy osoba od której zakupili Państwo projekt domu ma podpisaną z nami Umowę Współpracy i czy dokonała transakcji kupna projektu domu.

CZYM JEST ADAPTACJA PROJEKTU DOMU?

Każdy gotowy projekt domu musi zostać poddany adaptacji, czyli procesowi dostosowania go do lokalizacji na wybranej przez Inwestora działce, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
Jest to proces niezbędny do zgłoszenia domu lub uzyskania pozwolenia na budowę i wymaga zatrudnienia projektanta adaptującego
Adaptacja polega na dostosowaniu gotowego projektu domu do:

 • Lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych
 • Zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

GOTOWY PROJEKT DOMU I ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO- KTO JEST UPRAWNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN?

Adaptacji gotowego projektu może dokonać tylko uprawniony architekt, będący członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba ta bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompletność i poprawność dokumentacji projektowej, w tym za jej zgodność z normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia. Projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego

OBOWIĄZKI PROJEKTANTA ADAPTUJĄCEGO PROJEKT GOTOWY

 • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach zabudowy i Zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej
 • Naniesienia na oryginale projektu, projektowanego zakresu zmian, zarówno w zakresie rysunkowym, jak i tekstowym za pomocą trwałej techniki graficznej w kolorze czerwonym
 • Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych
 • Adaptacja fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji
 • Przystosowanie przyłączy i instalacji wewnętrznych do miejscowych warunków na podstawie uzgodnionych z gestorami sieci umów i projektów
 • W metryce projektu zamieścić imię i nazwisko osoby wykonującej adaptację budynku dla ustalonej lokalizacji, z podaniem specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający przystosowanie do warunków otoczenia

Dopuszczalne zmiany w gotowym projekcie domu pracowni projektowej M200, które nie naruszają praw autorskich:

 • Wykonanie budynku w odbiciu lustrzanym
 • Zaprojektowanie wewnątrz innego usytuowania niekonstrukcyjnych ścianek działowych oraz otworów drzwiowych
 • Zastąpienie materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania budynku (ściany, stropy, więźba) innymi, pod warunkiem zachowania przepisów konstrukcyjnych, normowych warunków cieplnych oraz wyglądu zewnętrznego budynku
 • Zmian rodzaju materiałów wykończeniowych wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
 • Wprowadzenie zmian w wewnętrznej instalacji i rodzaju armatury c.o.. wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej
 • Zmiana rodzaju pokryć dachowych z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia

Inne zmiany wymagają pisemnej zgody autora projektu i mogą być wprowadzone do projektu jednorazowo, nie upoważniając wykonującego adaptację projektanta do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego.
Napisz email pod adres biuro@m200.pl jakie zmiany chcesz wprowadzić do projektu, a otrzymasz odpowiedz dotyczącą możliwości i zgody głównego projektanta na wniesienie zmian. Zgoda na wprowadzenie zmian nieistotnych w projekcie udzielona osobie adaptującej jest wystawiana bezpłatnie

Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. z dnia 31-03-2000r., nr 22, poz.271 ze zm.) Zamawiający ma prawo do zwrotu zakupionego projektu bez podania przyczyny w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.

Ogólne zasady wymiany zakupionego projektu:

 • Zasady wymiany projektu należy każdorazowo ustalać z M200 pracownia projektowa Sp. z o.o.
 • Kupujący ma prawo do jednorazowej wymiany zakupionego projektu na inny z oferty M200 pracownia projektowa Sp. z o.o. w terminie do 90 dni od daty zakupu
 • Kupujący jest zobowiązany pokryć różnicę w cenie wymienianego projektu
 • Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty ponownej wysyłki projektu. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy
 • Wymianie może podlegać projekt kompletny, zwrócony w stanie nienaruszonym, bez wyraźnych śladów użytkowania. Dokumentacja nie spełniająca powyższych warunków nie zostanie przyjęta do wymiany
 • Warunkiem wymiany projektu na inny jest zwrot podpisanej przez Kupującego faktury korekty

Ogólne zasady zwrotu zakupionego projektu:

 • Zasady zwrotu projektu należy każdorazowo ustalać z M200 pracownia projektowa Sp. z o.o.
 • Kupujący może zwrócić projekt w terminie do 7 dni od daty zakupu w przypadku przysłania pisemnego uzasadnienia rezygnacji
 • Zwrot projektu jest możliwy w momencie gdy nie był on używany, kopiowany, nie zawiera zmian adaptacyjnych oraz nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń
 • Zwracana dokumentacja powinna zawierać kserokopię faktury VAT oraz pisemne oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od zakupu projektu zawierające datę, podpis oraz konto Kupującego na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy za projekt
 • Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty wysyłki projektu. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy
 • Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu zostanie dokonany po weryfikacji przesyłki przez obsługę Sklepu przelewem bankowym na wskazane przez Kupującego konto bankowe
 • Po otrzymaniu zwrotu projektu M200 pracownia projektowa Sp. z o.o. Prześle Kupującemu fakturę korygującą zobowiązując równocześnie Kupującego do odesłania podpisaną jej kopię jako podstawa do zwrotu należności za zwrócony projekt
 • Projekty architektoniczno-budowlane są PROJEKTAMI KATALOGOWYMI i są własnością „M200”
  Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tych projektów do celów handlowych, reklamy handlowej, a także do wprowadzania zmian ponad wymienione w projektach bez naszej wiedzy i zgody
 • Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie www.M200.pl oraz jej podstron, układu graficznego, prezentowanych projektów, rysunków, zdjęć należą do „M200”
 • Wszystkie znaki towarowe należą do jej właściciela i zostały użyte w celach informacyjnych. Zawartość stron wraz z podstronami i wszystkie ich elementy, w tym szczególności prezentowane projekty, rysunki, zdjęcia podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo (m.in. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
 • Wykorzystywanie informacji zawartych na stronach serwisu www.M200.pl może odbywać się tylko i wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie oraz przekazywanie elektronicznie lub w inny sposób, wykorzystywanie, powielanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą „M200”

1. WSTĘPNE INFORMACJE

 • Właścicielem serwisu internetowego www.M200.pl oraz Sprzedawcą prezentowanych na przedmiotowej stronie gotowych projektów architektoniczno- budowlanych jest firma „M200” ul. Korczaka 10/7, 35-114 Rzeszów
 • Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
 • Regulamin określa warunki i zasady zamawiania gotowych projektów architektoniczno- budowlanych.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Projekt rozumiany jako dokumentacja architektoniczno- budowlana

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1. Złożenie zamówienia w Sklepie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
2.2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Kupujący powinien:

 • Wejść na stronę internetową www.M200.pl
 • Wybrać produkt aktualnie dostępny w Sklepie internetowym poprzez skorzystanie z przycisku „zamów” (złożyć zamówienie).
 • Wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane Kupującego.
 • Zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie.

2.3. Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wiążące i wysłane.
2.4. Zamówienia można składać:

 • Korzystając z formularza zamówień znajdującego się na stronie www.M200.pl
 • Wysyłając email na adres: biuro@m200.pl
 • Dzwoniąc pod numer telefonu +48 574 168 308

2.5. Aby zrealizować wybrane zamówienie należy podać jego nazwę, imię i nazwisko Kupującego lub firmy osoby prawnej wraz z podaniem numeru NIP, pełnego adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego numeru telefonu. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego należy podać adres email Kupującego na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
2.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17oo, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
2.7. Złożone zamówienia zostaną potwierdzone telefonicznie lub e-mailowo w ciągu 24 godzin od ich złożenia. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy zamówienia zostaną złożone w dni uznane za wolne od pracy.
2.8. Zamówienia których nie uda się potwierdzić ze względu na np. brak podanego numeru telefonu kontaktowego, nie będą realizowane.
2.9. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia przesłane na na konto email podane w formularzu zamówienia.
2.10. Wszystkie ceny publikowane na stronie www.M200.pl wyrażone są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) w złotych polskich.
2.11. Kupujący składając zamówienie równocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane związane ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości podanych danych.
2.12. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas dokonywania zakupu, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach ofertowych i marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
2.13. Dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
2.14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego telefonicznej weryfikacji przez obsługę Sklepu, w przypadku:

 • Zamówień płatnych przelewem- po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy „M200”
 • Zamówień płatnych przy odbiorze przesyłki- po potwierdzeniu telefonicznym przez Klienta złożonego zamówienia
 • Zamówień płatnych poprzez płatności online – w momencie autoryzacji karty transakcji.

3.2. Zamówiony projekt o gotowej dokumentacji projektowej zostanie wysłany w ciągu minimum 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem bankowym czas będzie liczony od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym właściciela serwisu internetowego www.M200.pl.
3.3. Termin otrzymania przesyłki rozumiany jest jako suma czasu realizacji i czasu dostawy do Klienta.
3.4. Termin realizacji zamówienia na projekt oznaczony jako „w przygotowaniu” zostanie podany telefonicznie podczas potwierdzania zamówienia.
3.5. Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego określony w zamówieniu.
3.6. Klient zostanie powiadomiony telefonicznie przez obsługę Sklepu jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności uniemożliwiające dotrzymania terminu realizacji przesyłki.
3.7. Złożone zamówienie przez Kupującego nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane (w tym dotyczące jego zdolności do czynności prawnej) oraz gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez niego danych.

4. ZAPŁATA

4.1. Zamówiony projekt Kupujący może zapłacić w następującej formie płatności:

 • Przelewem bankowym na konto M200 ul. Korczaka 10/7 35-114 Rzeszów
  (PKO BP S.A.): 35 1020 4391 0000 6402 0015 1126
 • Płatność przy odbiorze przesyłki- przesyłka za pobraniem.
 • Płatności online

4.2. Do każdego zakupionego projektu dołączana jest faktura VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
4.3. Zamówiony projekt zostaje dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy jest uzależniony od trybu pracy firmy kurierskiej.
4.4. Wysyłka projektu domu jest bezpłatna wyłącznie na terenie Polski. W przypadku wysyłki za granicę jej koszt ustalany jest indywidualnie
4.5. „M200” nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane zagubieniem przesyłki lub opóźnieniem dostawy przez firmę kurierską.
4.6. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia odebranej przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń i czy zawiera komplet zamówionej dokumentacji projektowej.
4.7. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie kompletności zamówionego projektu lub ewentualnych uszkodzeń należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia odebrania przesyłki pod rygorem utraty prawa powoływania się na te zarzuty w późniejszym terminie.

5. WARUNKI WYMIANY I ZWROTU

5.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z dnia 31-03-2000r., nr 22, poz.271 ze zm.) Zamawiający ma prawo do zwrotu zakupionego projektu bez podania przyczyny w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.
5.2. Ogólne zasady wymiany zakupionego projektu:

 • Zasady wymiany projektu należy każdorazowo ustalać z „M200”
 • Kupujący ma prawo do jednorazowej wymiany zakupionego projektu na inny z oferty „M200” w terminie do 90 dni od daty zakupu.
 • Kupujący jest zobowiązany pokryć różnicę w cenie wymienianego projektu.
 • Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty ponownej wysyłki projektu. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy.
 • Wymianie może podlegać projekt kompletny, zwrócony w stanie nienaruszonym, bez wyraźnych śladów użytkowania. Dokumentacja nie spełniająca powyższych warunków nie zostanie przyjęta do wymiany.
 • Warunkiem wymiany projektu na inny jest zwrot podpisanej przez Kupującego faktury korekty.

5.3. Ogólne zasady zwrotu zakupionego projektu:

 • Zasady zwrotu projektu należy każdorazowo ustalać z „M200”
 • Kupujący może zwrócić projekt w terminie do 7 dni od daty zakupu w przypadku przysłania pisemnego uzasadnienia rezygnacji.
 • Zwrot projektu jest możliwy w momencie gdy nie był on używany, kopiowany, nie zawiera zmian adaptacyjnych oraz nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń.
 • Zwracana dokumentacja powinna zawierać kserokopię faktury VAT oraz pisemne oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od zakupu projektu zawierające datę, podpis oraz konto Kupującego na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy za projekt.
 • Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty wysyłki projektu. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy.
 • Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu zostanie dokonany po weryfikacji przesyłki przez obsługę Sklepu przelewem bankowym na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
 • Po otrzymaniu zwrotu projektu „M200” prześle Kupującemu fakturę korygującą zobowiązując równocześnie Kupującego do odesłania podpisaną jej kopię jako podstawa do zwrotu należności za zwrócony projekt.

5.4. Wymieniane lub zwracane projekty należy odesłać na adres:
„M200” ul. Korczaka 10/7 35-114 Rzeszów

6. PRAWA AUTORSKIE

 • Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie www.M200.pl oraz jej podstron, układu graficznego, prezentowanych projektów, rysunków, zdjęć należą do „M200”
 • Wszystkie znaki towarowe należą do jej właściciela i zostały użyte w celach informacyjnych. Zawartość stron wraz z podstronami i wszystkie ich elementy, w tym szczególności prezentowane projekty, rysunki, zdjęcia podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo (m.in. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
 • Wykorzystywanie informacji zawartych na stronach serwisu www.M200.pl może odbywać się tylko i wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie oraz przekazywanie elektronicznie lub w inny sposób, wykorzystywanie, powielanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą „M200”

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Złożone zamówienia na projekt przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
7.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen projektów prezentowanych w ofercie, przeprowadzania i zaniechania działań promocyjnych, wprowadzania nowych projektów do oferty sprzedaży bądź wprowadzania do nich zmian.
7.4. Przedstawione projekty na stronie www.M200.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
7.5. Wszelkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji projektów prezentowanych na stronie www.M200.pl mogą się różnić od dokumentacji projektowych w związku z dostosowaniem projektów do aktualnych norm.
7.6. Ewentualne błędy lub niespójności zawarte w publikowanych projektach na stronie Sklepu w stosunku do zakupionego projektu wykluczają podstawę do roszczeń wobec Sprzedawcy
7.7. „M200” nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowanych artykułów sponsorowanych i zamieszczonych materiałów reklamowych.
7.8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.9. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
7.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.M200.pl.