Współczynniki przenikania ciepła U od 2021

Z początkiem 2021 roku mają zacząć obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim będą musiały odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczą one przede wszystkim energooszczędności przegród zewnętrznych budynków i zaostrzą przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U poszczególnych przegród. Od 2021 roku współczynnik ten nie będzie mógł przekraczać poziomów:

  • 0,20 W/(m²·K) dla ścian zewnętrznych
  • 0,30 W/(m²·K) dla podłóg na gruncie
  • 0,18 W/(m²·K) dla dachu i stropodachu oraz stropu pod poddaszem nieogrzewanym
  • 1,1 W/(m²·K) w przypadku okien pionowych
  • 1,3 W/(m²·K) w przypadku okien połaciowych
  • 1,5 W/(m²·K) w przypadku drzwi zewnętrznych

Nowe przepisy w 2021 roku ograniczą dopuszczalne maksymalne roczne zapotrzebowanie budynków na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Od przyszłego roku poziom ten zostanie zmniejszony z 95 kWh/m²·rok do 70 kWh/m²·rok. Dla spełnienia takich warunków konieczne będą wykonanie odpowiedniej warstwy termoizolacyjnej przegród domu, a także instalacja urządzeń pozwalających wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, jak pompy ciepła, rekuperatory czy instalacje fotowoltaiczne.