Gotowy projekt domu zawiera dokumentację projektową w 4 egzemplarzach. Jeden egzemplarz to projekt architektoniczno-budowlany, który składa się z 4 części:

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

 • Opis techniczny
 • Rysunki: przykładowa sytuacja, rzuty kondygnacji, rzut dachu, dwa przekroje, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz 4 elewacje

II. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

 • Opis techniczny
 • Obliczenia statyczne
 • Schematy konstrukcyjne
 • Rysunki: rzut fundamentów, rzut stropów i nadproży, rzut więźby dachowej

III. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

 • Opis techniczny
 • Rysunki: rzuty kondygnacji instalacji wody ciepłej, zimnej i kanalizacji, instalacji c.o, instalacji gazowej

IV. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 • Opis techniczny
 • Rysunki: rzuty kondygnacji instalacji elektrycznej

Uwagi:

 • Zakupiona przez Państwa dokumentacja stanowi część projektu budowlanego, który jest podstawą dokonania zgłoszenia lub do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany składa się z: projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki, który wykonuje osoba adaptująca
 • Opracowany przez nas projekt wymaga przystosowania go przez osobę adaptującą do warunków miejscowych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wymagań decyzji o warunkach zabudowy terenu
 • Każdy gotowy projekt domu posiada kserokopie uprawnień i zaświadczeń potwierdzających przynależność do izb wszystkich projektantów opracowujących dokumentację projektową
 • Na życzenie Kupującego wydajemy bezpłatnie zgodę na zmiany nieistotne w projekcie gotowym. Odpowiedzialnym za ustalenie wielkości dopuszczalnych zmian jest główny projektant domu